Getxolinguae 2014

 

Jardunaldietara onartutakoen zerrenda

Listado de admisiones a las Jornadas

 

Asteartera arte!.   Os esperamos el martes.

 

Link honetan Alba Ambrósek eta Ramon Breuk erabiliko dituzten materialak aurkituko dituzue.

En este link se pueden encontrar y descargar los materiales que van a utilizar Alba Ambrós y Ramón Breu en su ponencia

Advertisements

Alfabetización mediática y ciudadanía en el siglo XXI

La alfabetización mediática se define como la capacidad de consultar, comprender, apreciar con sentido crítico y crear contenido en los medios de comunicación.

La Unión Europea y la UNESCO recomiendan su introducción en la escuela y su principal objetivo es que el alumnado aprenda a acercarse a los medios de comunicación con sentido crítico y a utilizarlos con creatividad.

Es un área de conocimiento indispensable para el desarrollo de una ciudadanía plena y activa e imprescindible en la Sociedad de la Información y el Conocimiento que promueve la lectura y recepción crítica de los mensajes, tanto de los medios tradicionales: prensa escrita; cine, radio, televisión; como de los nuevos medios tecnológicos: Internet, videojuegos, teléfonos móviles, etc… así como su consumo saludable.

En la actualidad, la explosión de los medios digitales y las plataformas de redes sociales y la posibilidad de utilización de herramientas 2.0 han transformado a los ciudadanos en editores y radiodifusores, haciendo que cada individuo pueda ser a la vez productor y distribuidor de comunicaciones multimodales (texto, sonido, imagen, vídeo, animación,…)

Por lo tanto, un ciudadano alfabetizado mediáticamente en 2014 es alguien que no sólo entiende el significado detrás de los mensajes con los que se encuentra, sino que además puede crear contenido de calidad y distribuirlo en una variedad de formas para participar de un diálogo más amplio con la sociedad. Para ello debe ser competente en las seis dimensiones de la educación mediática: lenguaje, tecnología, procesos de producción, ideología y valores, interacción y dimensión estética.

Ello ha dado lugar a nuevos enfoques de la educación mediática. En opinión de Alfonso Gutiérrez y Kathleen Tyner – Comunicar nº 38- “no se trata ya de educar como receptores de prensa radio y televisión, sino de capacitar para un uso creativo, funcional y crítico de TIC (dispositivos móviles de todo tipo, Internet, videojuegos, redes sociales, WebTV, pantallas digitales interactivas, comunidades virtuales, etc.)”

Según Roberto Aparici (UNED) “La alfabetización mediática hoy se refiere a las competencias que puede adquirir una persona para: utilizar múltiples lenguajes para crear y leer de forma crítica, interactuar con otras personas de forma real y/o virtual, participar en las comunicaciones a través de diferentes medios y – conectarse en cualquier momento con diferentes grupos y comunidades”

La escolaridad obligatoria debe cumplir  su función básica de alfabetizar. La alfabetización es un término vivo y en continua evolución. Sus características dependen de las competencias básicas necesarias que los alumnos y alumnas necesitan desarrollar para ser ciudadanos y ciudadanas capaces de afrontar con dignidad la vida en sociedad en cada época.  Dicha alfabetización en el siglo XXI ha de ser necesariamente mediática, digital y multimodal, además de ser crítica y funcional.

webmix alfab mediatica

Para finalizar os presentamos un webmix o panel, creado con Symbaloo, que contiene una recopilación de artículos sobre el tema, algunas referencias de experiencias de aula que no están incluidas en el programa de las Jornadas y algunas propuestas didácticas y herramientas que pueden facilitar la alfabetización mediática de nuestro alumnado.

Developing Media Literacy in the classroom

To be a media  literate person in the 21st century, you must know how to read all forms of media and produce them, including visual media, digital media, social media,  Internet media, mobile media, etc.  In other words, today  Media Literacy is more than  what used to be called  “the media”, i.e. television, newspapers, magazines, radio and cinema. We need to be concerned about  this huge variety of new media and become aware of how they share the same goal  as traditional media:  to communicate a message to the intended audience. Plain old reading and writing of words on paper just isn’t enough any more.

The logical consequence of the statement above is that  Media Literacy  cannot be separate from education any longer. If we train students in basic skills such as reading and arithmetic, if we teach them about their native languages, and the history of their countries, if we do all these things so that they may be useful adults and productive citizens, then we must teach them about the media as well.

There are many definitions of Media Literacy but for the scope of this post I have chosen one from Canada, where the Ontario Ministry of Education wrote:

“Media Literacy is concerned with helping students develop an informed and critical understanding of the nature of mass media, the techniques used by them, and the impact of these techniques. More specifically, it is education that aims to increase the students’ understanding and enjoyment of how the media work, how they produce meaning, how they are organized, and how they construct reality. Media literacy also aims to provide students with the ability to create media products.”

Hence,  media illiteracy would be really dangerous because those who are not media literate, do not question media messages, or do not seek out reliable, trustworthy information, are destined to be tricked, misled and fooled by advertising, politicians, propaganda and so on.

Now the question is: how can we help students to develop their Media Literacy skills? The job is not easy but some essential clues provided by experts on the topic can turn out really helpful.   Nick Peachey, Learning Technology Consultant, writer and trainer, developed this topic at Macmillan’s Teachers’ Training Conference in Barcelona some days ago. You can follow his presentation below these lines:

I would like to finish this initial reflection on such a challenging issue by recommending you a book by Cyndy Scheibe and Faith Rogow: “The Teacher’s Guide to Media Literacy: Critical Thinking in a Multimedia World”. In it the authors provide concrete, innovative ways to integrate media literacy across the curriculum. A companion website provides tools for analyzing all kinds of media.

Weblog-ek euskararen ikas-irakaskuntzan duten erabilera eraginkorra

 

blogosferaren irudia

Euskararen irakaskuntza eta blogosfera.

Iraia Saenz de Biteri

Orain hogeita bost urte sortutako material didaktikoak eta euskarri teknologikoak zaharkituak geratu dira estreinatu berri dugun XXI. mendean. Izan ere, orduko eskolak eta gaur egunekoak bestelakoak dira, bai irakasleentzat, baita ikasleentzat ere. Lehengo eskoletatik Informazio eta Komunikaziorako Teknologietako eskoletara egindako jauzia itzela izan da.

(…)

Maite Goñik esan bezala, azkenaldian web 2.0 edo Internet-i buruzko albisteak nonahi entzuteko parada dugu. Asko hitz egin da, halaber, irakaskuntzak Internetera hurbiltzeko eta berau ulertzeko modu berri honi atera dakizkiokeen onurez. Batetik, dohaineko eta erabilterrazak diren hainbat tresna jartzen dira gure eskura; eta bestetik, lan egiteko filosofia berri bat irekitzen da irakasleon artean.

Beharrizanen arabera, blog-ek bestelako helburuak izan ditzakete. Hona hemen helburu horietako batzuk:

– Ikasleak bere ikas-prozesuaz hausnarketa egitea.

– Irakasleek ikaskideekin egiten ari diren ariketen erregistroa eramatea.

– Ariketak taldeka eta lankidetza-giroan egitea.

– Motibazioa areagotzea eta jakin-mina piztea.

(…)

Bigarren hizkuntza bat ikasten ari diren ikasleentzat oso egokiak dira blog-ak, batez ere motibazioari begira. Berriak, bitxikeriak, iritzi artikuluak, argazki-oinak, liburu edo filmen iruzkinak, zuzendariari bidalitako eskutitzak, lagun bati igorritako gutunak, kronikak (herriko jaiak, txangoak, bidaiak, gertakizunak), kirolak, kultura ekitaldiak eta abar luze bat lantzeko aukera eskaintzen dute blog-ek. Aipatutako adibide horietan ikusten den bezala, blogek harreman zuzena dute egunkari edo aldizkari elektronikoekin. Ikasleak kazetari-idazle bilakatzen dira weblog-en bidez. Anjel Lertxundik esan bezala, “Historian zehar noiz jardun du hainbeste jendek euskaraz idazten”.

Blogak ikas-prozesuaren maila guztietan erabil daitezke, eta trebetasun sortzaileak zein hartzaileak jorratzeko parada ematen dute. Ikasleen koaderno tradizionalak ordezkatzen dituzte blogek. Horiek ariketa guztien erregistro kronologikoa gordetzen dute, eta irakasleontzat oso baliagarriak dira, ebaluazio jarraitua osatzeko.

Bistan da blogen erabilera didaktikoa gero eta hedatuago dagoela hizkuntzen irakaskuntzan. Horiei esker, ikaslea askoz ere aktiboagoa da bere ikas-prozesuan, eta euskararekiko jarrera eta ardura erabat aldatzen da. Honi guztiari gehitu behar zaio, blogetan egindako lanak ikasleen artean partekatzen direla, ikasleek autonomiaz jokatzen dutela eta ohiko irakasle/ikasleen rolak aldatzen direla. Abantaila hauek ikusita, nola ez dira bada ikastetxeak Blogosferan murgilduko?

 

UNA IMAGEN O MIL PALABRAS

Este año vamos a comenzar la andadura del blog con Alba Ambrós y Ramón Breu, los ponentes  que abren las jornadas Getxolinguae 2014.

crédito de la imagen

¿UNA IMAGEN O MIL PALABRAS?

La competencia comunicativa lingüística y audiovisual encuadrada a través del cine.

Alba Ambròs y Ramon Breu. Cinescola

El cine es la maquinaria más formidable de desplegar emociones y conectarnos con el mundo, con las personas, con la vida. Desde que nació la “pantalla fascinadora” a finales del siglo XIX,  el cine ha ido evolucionando y transformándose adoptando distintas formas. Pero a pesar de ello, su fuerza comunicativa y motivadora sigue siendo fascinante, desbordante, mágica.

Cada vez son más son compartidas las grandes contribuciones pedagógicas del uso del cine en clase para promover conocimientos interdisciplinarios, contextualizar  contenidos de enseñanza, favorecer la identificación sujeto-objeto,  recuperar el carácter documental que el cine posee desde sus inicios, ahondar en el enfoque comunicativo que proporciona para el aprendizaje de lenguas extranjeras, el acercamiento a la literatura, establecer y reconocer relaciones intertextuales con otros textos y para educar en el goce artístico-lúdico. A todas estas contribuciones pedagógicas tenemos que añadir que en la pantalla conviven varios lenguajes: el verbal, el no verbal y el audiovisual, fundamentales para el desarrollo del intelecto humano. La multimodalidad es inherente al lenguaje cinematográfico, y tenemos que saber leer e interpretar los mensajes en distintos códigos. Desde Cinescola defendemos la necesidad de desarrollar la alfabetización múltiple (Unión Europea, 2012), que tanto engloba las competencias de lectura como de escritura para la comprensión, utilización y evaluación crítica de diferentes formas de información y textos. En esta línea, presentaremos propuestas didácticas experimentadas para educación primaria y secundaria que fomentan la comprensión tanto del lenguaje verbal como el audiovisual. Sustentadas en el proceso de recepción lectora y sus distintas fases, se apoyan en dos estrategias clave para la fase de comprensión e interpretación: la estrategia de comparación de textos breves (cinematográfico, literario, narrativo, ilustrado, etc.) y la estrategia de traducción de textos (por ejemplo, explicar con imágenes un fragmento escrito, narrar de forma oral o escrita una secuencia fílmica, etc.). Con ello, contribuimos de forma clara al desarrollo de la competencia comunicativa lingüística y la audiovisual a partir del cine. En nuestra pantalla proyectaremos secuencias de las películas Smoke (Wang, 1995); Akeelah and the Bee (Doug Atchinson, 2006);  El pequeño vampiro (Edel, 2000); Mis tardes con Margueritte (Becker, 2010); junto con la novela El cine de Claudia (Breu, 2014) para aprender cine a través de una novela.

Además nos dejan algunos de los materiales por ellos publicados que seguro nos serán de gran utilidad

Portal de Cinescola

http://www.cinescola.info

– Ambròs, A. y Breu, R. (2013) “La alfabetización mediática a través del cine. El proyecto Cinescola”, en Actas del II Congreso Internacional de Educación Mediática & Competencia Digital, celebrado en Barcelona los días 14 y 15 de noviembre. Pp. 910- 922. Se puede consultar en línea: http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/congreso_ludoliteracy2013/programa/index.html

– Ambròs, A. Breu, R (2012) “(Des)conexiones entre relato oral, relato escrito y relato audiovisual. El caso de Smoke”. Dentro del portal Leer.es. Material para los docentes y Actividades para el alumnado. 

– Ambròs, A. y Breu, R. (2012) “La mirada cinematográfica de un pintor a través de Brokeback Mountain”, dentro de la sección de Materiales del portal Leer.es. Material para los docentes y Actividades para el alumnado.

– Ambròs, Alba (2011): “Lectura híbrida: Un encuentro con el arte, el cine  la literatura”, Aula de Innovación Educativa n. 200, pp. 15-18. El artículo está colgado en el apartado Con Firma de Leer.es: http://email2.emailmarketingagent.com/display.php?M=287537&C=c703c630a098dc01cc3b5c6cbee33292&S=386&L=222&N=296

– Ambròs, A. (2005). “Una serie de catastróficas desdichas”. Aula de Innovación Educativa, 147, pp.77-95. Ambròs, A. (2005) .pdf

GETXOLINGUAE 2014

Crédito de la imagen

Jakina da informazio- eta komunikazio-teknologiek beharrizan berriak sorrarazi dituztela. Ondorioz, ikasleen  hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna gizarteak eskatzen duenarekin bat etorriko bada, nahitaezkoa dugu beharrizan horiek aztertu eta curriculumean txertatzeko ahalegina egitea.

         Esan dezakegu tradiziozko alfabetizazio-modua gainditua dagoela. Haren tokian alfabetizazio mediatikoa dugu, eta, hori dela-eta, hedabideen eskutik jasotzen ditugun edukiak eta mezuak egoki aztertzeko irizpideak behar ditugu gaur egun.

         Bada horretan argi egin diezagukeenik, hizlarien iritziak beti dira-eta lagungarri.

         Horrezaz gain, aurtengo jardunaldietan toki nabarmena eskainiko diegu gelako esperientziei. Helburua hauxe da: esparru honetan EAEko ikastetxeetan egiten den lana ezagutzera ematea eta, horrekin batera, gaiaz entzun eta ikasi nahi duten irakasleei laguntzea. 

———————————————————————————————————————

Hoy en día es difícil concebir el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y literaria de nuestro alumnado sin incorporar a los currículos las nuevas necesidades surgidas a raíz de la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación.

 Por tanto es necesario ampliar el tradicional concepto de  alfabetización para hablar de alfabetización mediática. Así es necesario educar  tanto en el análisis y  la lectura crítica de contenidos y mensajes que escapan a las formas tradicionales de transmisión de la información y el conocimiento como en su producción.

 Nuestros ponentes nos ofrecerán diferentes perspectivas que arrojarán luz sobre el tema.

Además, este año las experiencias de aula van a ocupar una parte importante del tiempo de las jornadas. El objetivo es sacar a la luz algunas de las buenas prácticas que se están trabajando en diferentes centros de la CAPV y que pueden ayudar a otros docentes en su tarea.